Kitaabka Minhaajka oo uu Akhrinayo Sheekh Maxamed Guud
1.0 Muqadimo1.1 Muqadimo1.2 Muqadimo1.3 Muqadimo1.4
 
كتاب الطهارة 2.0 (dahaaro qaadashada) Darsiga 2.1 Darsiga 2.2 Darsiga 2.3
باب اسباب الحدث 3.0 Darsiga 3.1    
4.0  Aa daabul khalaa i wal istinjaa(Aadaabta Musqusha & istijada ) 4.1
5.0 Baabul Wuduu(weysada) i 5.1 Baabul Wuduu(weysada) i 5.2
Baabu Masxul Khufi(Masaxida Khufka) 6 Baabul Qusli(Qubeyska) 7  
Fadlan qeybtan hoose waa minhaajkoo kaamil ah oo dhameystir ku socdo,waana inta kor ka dhiman,oo darsi darsi ah, fadlan adigu isku nidaamso sida kore intaan ka nidaamin doono insha.
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 - - - 31=أول صلاة ألجمعة 32=أخر ألزكاة 33=أخر كتاب ألزكاة 34=كتاب ألزكاة 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Dhamaad